Додаткові гарантії міграційного законодавства для громадян Республіки Польща в Україні

16 вересня 2022 року набув чинності Закон України «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».

Цим законом на знак вдячності Республіці Польща у підтримці українського народу у боротьбі проти російської збройної агресії було визначено більш сприяючі умови перебування громадян Республіки Польща на території України.

Так, з 16.09.2022 року громадяни Республіки Польща, які законно в’їхали на територію України мають право перебувати в Україні 18 місяців, незалежно від дати в’їзду. Вказане право розповсюджується також на їх дружину/чоловіка та дітей.

Строк законного перебування у 18 місяців може бути продовжений у разі наявності відповідних підстав (вступ до закладу вищої освіти, переведення на наступний навчальний рік, укладання трудового договору (контракту) тощо).

Однак, для продовження законного перебування в Україні необхідним є або звернення до процедури продовження строків за наявності визначених законом підстав, або отримання посвідки на тимчасове проживання.

Процедура продовження строків перебування надасть можливість перебувати в Україні ще додатково до 3 місяців. Якщо необхідним є більш довгий строк перебування, рекомендуємо оформлювати посвідку на тимчасове проживання в Україні.
Громадяни Республіки Польща під час їхнього перебування в Україні мають право бути працевлаштовані в Україні без отримання дозволу на застосування праці іноземців.

Для оформлення посвідки на тимчасове проживання з вказаної підстави пред’явлення дозволу на працевлаштування також не потрібне. У цьому випадку також скасовано вимоги щодо отримання довгострокової візи типу Д та оформлення полісу медичного страхування.

Для отримання посвідки на тимчасове проживання з підстави працевлаштування потрібно лише подати:

  • паспортний документ,
  • переклад паспортного документу, засвідчений нотаріально,
  • квитанцію про сплату державного мита,
  • трудовий договір або гіг-контракт,
  • зобов’язання роботодавця повідомити ДМС України про дострокове розірвання чи припинення трудового договору.

N.B. На дату подання документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні у іноземця має залишатися на менше 15 робочих днів до закінчення терміну законного перебування в Україні.

Законом встановлено сприятливі умови працевлаштування для окремих категорій спеціалістів.

Громадяни Республіки Польща можуть бути працевлаштовані на посади наукових, науково-педагогічних працівників без жодних додаткових дозволів та на тих самих умовах, що і громадяни України, за умови відповідності визначеним вимогам до таких працівників. Тобто не потрібна нострифікація диплому.

Лікарі, медичні сестри (медичні брати), акушери, що мають відповідну кваліфікацію на території ЄС можуть провадити професійну діяльність на території України протягом 18 місяців також без необхідності проходження будь-яких додаткових процедур. Єдиною умовою є провадження діяльності в закладах охорони здоров’я України.

За наявності інших підстав для оформлення посвідки на тимчасове проживання отримання довгострокової візи типу Д все ще є необхідним.

Для отримання посвідки з підстав, інших за працевлаштування, та перебування в Україні більш, ніж 18 місяців, які надані відповідно до Закону України «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», потрібно буде покинути територію України, звернутися до дипломатичної установи України за кордоном з метою отримання візи типу Д, прибути в Україну та подати документи на посвідку на тимчасове проживання.

Іншими правовими та соціальними гарантіями для громадян Республіки Польща в Україні є:

  • соціальний захист з правом на державну допомогу у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття;
  • соціальний захист малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, особам з інвалідністю;
  • право провадження господарської діяльності на тих самих умовах, що i громадяни України;
  • можливість здобуття освіти за рахунок коштів державного або місцевого бюджету та отримання стипендій;
  • безоплатна медична допомога.

Отримання державної допомоги є можливим, за умови отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків та подання декларації про майновий стан i доходи.

 

Затулко Катерина, адвокат, старший юрист

Богданець Анна, юрист