Оподаткування операцій із криптовалютами (віртуальними активами)

Закон України «Про віртуальні активи» було прийнято Верховною Радою України і вже підписано Президентом України. Але цей Закон набере чинності тільки після того, як будуть визначені правила оподаткування такої діяльності.

Проект таких змін до Податкового кодексу України вже на розгляді у Парламенті (це проект закону №7150 від 13 березня 2022 року, далі – «Проект»).  У самому Проекті дата набуття чинності визначена 01 жовтня 2022 року.

Для субʼєктів господарювання

Передбачається,  що прибуток від діяльності, повʼязаної із оборотом віртуальних активів оподатковуватиметься за ставкою 5% (оподатковуватиметься лише позитивна різниця між доходом, отриманим від проведення операцій з віртуальними активами та витратами на їх придбання). Витрати на придбання визначаються виходячи із первісної (історичної) вартості придбання (без уцінки чи дооцінки).

Трохи відрізняються правила обліку доходів та витрат від діяльності із віртуальними активами в залежності від типу – чи є такий актив забезпеченим чи ні.

Власники віртуальних активів мають обліковувати окремо віртуальні активи у своїй податковій декларації. У випадку негативного фінансового результату від набуття/відчуження віртуальних активів, негативний фінансовий результат переноситиметься на наступні податкові періоди без обмеження строку (але виключно у межах діяльності із віртуальними активами). Не можна буде відобразити як негативний фінансовий результат (і, таким чином, зменшити податкову базу) ті витрати, які повʼязані зі створенням віртуального активу, його розміщенням та погашенням, якщо такий віртуальний актив є забезпеченим.

Юридичні особи, які надаватимуть послуги, пов’язані із оборотом віртуальних активів, не можуть бути платниками єдиного податку.

Для фізичних осіб

Прибуток від операцій з віртуальними активами включається до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб. При цьому, не має значення джерело виплати такого доходу (резидент чи нерезидент). Застосовується ставка 5%, аналогічно оподаткуванню пасивних доходів (дивідендів, процентів за депозитами тощо). Облік прибутків/збитків від таких операцій фізичні особи мають вести самостійно (тут немає податкового агента, який утримує податок від імені платника). Якщо операції із віртуальними активами протягом календарного року спричинили збитки, фізична особа має право задекларувати такий негативний результат. У такому випадку негативний показник буде врахований у майбутніх періодах (кількість таких періодів не обмежується). Позитивний результат має бути задекларований обовʼязково.

Сума доходу, отриманого при введенні в оборот віртуального активу (його перший продаж, по суті, створення такого активу) у розумінні Податкового кодексу є відчуженням майнового права, таким чином оподатковуватиметься за ставкою 18%.

Фізична особа-підприємець не може включати доходи від діяльності із віртуальними активами до складу доходів від підприємницької діяльності у контексті оподаткування. Такі доходи та витрати мають обліковуватися та оподатковуються виключно як активи фізичних осіб.

І про ПДВ

Введення в оборот забезпечених віртуальних активів вважатиметься постачанням товарів (послуг), тому є обʼєктом оподаткування ПДВ. Введення в обіг незабезпечених віртуальних активів, продаж, інше відчуження та припинення обігу віртуальних актів, їх передача за посередницькими договорами, надання послуг, повʼязаних із оборотом віртуальних активів (всіх типів) не є обʼєктами оподаткування ПДВ, згідно Проекту.

Тетяна Ященко

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ty@expatpro.co
LinkedIn