Позбавлення громадянства

Президент проти громадянина України: політичні ігри при «позбавленні» громадянства

З 14 квітня 2021 року ширяться чутки про те, що Президент України позбавив громадянства трьох осіб: Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Давайте розглянемо питання законності позбавлення громадянина України громадянства.

Конституцією України та Законом «Про громадянство України»  передбачено принцип неможливості позбавлення громадянина України громадянства. Більше того, у правовідношеннях з Україною громадянин України, що набув громадянство іншої країни, розглядається лише як громадянин України.

Отже, громадянин України, що набув інше громадянство, враховуючи, що він розглядається Україною лише як власний громадянин, не може бути позбавлений громадянства України.

Водночас Закон України «Про громадянство України» передбачає механізм припинення громадянства. Однією з підстав припинення громадянства є його втрата. Потрібно зауважити, що поняття «позбавлення» та «втрати» громадянства ніде в законодавстві не розшифровано та не розмежовано.

Рішення про втрату громадянства України ухвалюється Президентом України, якщо громадянин України (1) добровільно набув громадянства іншої держави, окрім випадків набуття іншого громадянства за народженням або внаслідок усиновлення іноземцями, шлюбу з іноземцем або з інших підстав, передбачених законодавством іншої держави, або (2) був прийнятий до громадянства України внаслідок обману, подання неправдивих відомостей, фальшивих документів, або (3) або добровільно вступив на військову службу іншої держави.

Указ Президента «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» від 27 березня 2001 року описує процедуру втрати громадянства. У цьому підзаконному акті зазначається, що у випадках, коли органи Державної міграційної служби або дипломатичні представництва України виявлять підстави для втрати громадянства України певною особою, вони мають повідомити про це в Комісію при Президентові України з питань громадянства, яка і уповноважена приймати рішення.

Однак, на жаль, деталі процедури втрати громадянства регламентовані не чітко, зокрема не передбачено яким чином, на яких підставах і ким виявляється і перевіряється факт наявності / відсутності у громадянина України другого громадянства. Відсутність детальної процедури істотно порушує права громадян, зокрема право на невтручання в приватне життя і захист персональних даних.

Так, наприклад, вже відомі випадки втрати громадянства України «іноземними високопосадовцями» з підстави подання неправдивих відомостей у процедурі отримання ними громадянства України (наприклад, Міхеілом Саакашвілі, Андрієм Артеменко, Олександром Боровиком тощо).

Практика свідчить, що такі рішення про втрату громадянства України ухвалюються з політичних міркувань та часто стають предметом судового оскарження.

Варто зважати на те, що фактичне позбавлення особи громадянства під виглядом його «втрати» з політичних міркувань є неконституційним та суперечить міжнародним зобов’язанням України у цій сфері.

Тимчасом Верховний Суд відмовляється визнавати відповідні Укази Президента України про припинення громадянства з підстави невиконання іноземцем обов’язку припинити іноземне громадянство, подання неправдивих відомостей та обманом при вчиненні дій з метою набуття громадянства України. Такої позиції дотримується Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі №800/230/17 за позовом Олександра Боровика.

Крім того, незаконним та неконституційним є фактичне позбавлення громадян України (які є громадянами України з моменту народження) громадянства у разі наявності у Державної міграційної служби або іншого органу певної інформації з невідомих джерел про нібито добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави. Набуття громадянином України громадянства іншої держави є незабороненим та не може мати наслідком автоматичну втрату громадянства України. Іншої думки дотримуються представники судової гілки влади. Так, в Постанові Вищого адміністративного суду України у справі №800/187/17 за позовом Андрія Артеменка, суд відмовив у визнанні незаконним указу Президента України про втрату Андрієм Артеменком громадянства обґрунтовуючи це тим, що в Позивача наявний паспорт громадянина Канади та отримання ним громадянства підтверджено ним самим на допиті в Генеральній Прокуратурі України.

На мою думку, колізія між положеннями Закону України «Про громадянство України» та Конституцією України має вирішуватися лише на користь та в інтересах громадянина України: громадянин України в жодному випадку не може бути позбавлений громадянства. Але остаточно вирішити дану колізію може лише Конституційний Суд України.

Катерина Затулко

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

kz@expatpro.co