Волонтерський рух в Україні: залучення іноземних громадян

Зміст

 

Іноземні громадяни завжди активно допомагали Україні у різних сферах та були широко залученими до українського волонтерського руху, що наразі набуло особливої актуальності, у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. Саме тому важливим є питання організації діяльності іноземців — волонтерів в Україні та їхньої законної інтеграції до українського волонтерського руху.

Іноземні громадяни можуть здійснювати волонтерську діяльність в Україні через неприбуткові організації, що зареєстровані в Україні, як юридичні особи, та внесені до переліку Національної соціальної сервісної служби України.

Отже, організація має відповідати таким критеріям:

 •  Має бути зареєстрована, як юридична особа, в Україні;
 •  Бути внесеною до реєстру неприбуткових організацій;
 •  Бути внесеною до переліку Національної соціальної сервісної служби України (далі – НСССУ).

Реєстрація громадського формування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Найпоширеніші види громадських формувань, що можуть використовуватися для здійснення волонтерської діяльності, це громадські об’єднання та благодійні організації. Громадське об’єднання може діяти у формі громадської організації або громадської спілки.

Створення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом. Протягом 60 днів з дня проведення зборів громадське об’єднання має бути зареєстроване в установленому законом порядку. Протокол та статут громадського об’єднання не потребують нотаріального засвідчення.

Для реєстрації потрібно подати державному реєстратору за місцезнаходженням громадського формування:

 •  Заяву;
 •  Протокол;
 •  Статут.

Після проведення державної реєстрації громадського формування для присвоєння ознаки неприбутковості до органу Державної податкової служби має бути подано реєстраційну заяву та копії установчих документів, засвідчені підписом керівника або представника такої організації.

Заява про реєстрацію юридичної особи як неприбуткової може бути подана одночасно державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Статус неприбуткової організації

Для визначення організації як неприбуткової мають бути дотримані визначені критерії, а саме:

 • установчі документи організації мають містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 • установчі документи організації мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Внесення до списку НСССУ

Іноземці можуть здійснювати волонтерську діяльність через ті організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності. Таким органом визначено Національну соціальну сервісну службу України.

Організації, що мають право на залучення до своєї діяльності волонтерів та інформація про які розміщена на офіційному веб-сайті НСССУ, мають право запрошувати іноземців для провадження волонтерської діяльності на території України. Таке запрошення необхідне іноземному громадянину для оформлення довгострокової візи типу Д та отримання посвідки на тимчасове проживання.

Організації, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, мають спеціальні обов’язки у сфері міграції, а саме:

 • протягом 5 робочих днів з моменту залучення волонтера письмово інформують про це НСССУ.
 • протягом 5 робочих днів із дня припинення іноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської діяльності інформують про це орган Державної міграційної служби України.

Діяльність філій/представництв іноземних неурядових організацій

Окремим напрямком здійснення волонтерської діяльності в Україні іноземцями є участь у діяльності у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав.

Державна реєстрація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації здійснюється шляхом його акредитації без надання статусу юридичної особи. Для акредитації до Міністерства юстиції України подаються документи, визначені законом. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) та перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням.

Легалізація іноземних громадян – волонтерів в Україні

Волонтерами можуть стати іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними.

Законом передбачено право волонтерів на належні умови здійснення волонтерської діяльності, забезпечення спеціальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням, відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, в тому числі витрат на отримання візи, проїзд, поштові і телефонні послуги, на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

Іноземні громадяни, що здійснюють волонтерську діяльність можуть перебувати в Україні на законних підставах, за умови дотримання встановлених строків перебування для держав з безвізовим режимом в’їзду, отримання візи для держав з візовим режимом в’їзду та/або наявності посвідки на тимчасове проживання.

Для одержання посвідки на тимчасове проживання іноземець має отримати довгострокову візу типу D-10, в якій зазначено підставу майбутнього перебування – здійснення волонтерської діяльності та прибути в Україну.

N.B. Є лише обмежений перелік країн, для громадян яких не потрібна віза D для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Метою прибуття до України та перебування на її території для отримання візи D-10 є:

 •  участь в міжнародних та регіональних волонтерських програмах або
 •  участь в діяльності волонтерських організацій.

 

Участь волонтерської організації в процесі легалізації іноземця на території України потрібна як на етапі формування пакету документів для отримання візи, так і на етапі подання документів для отримання посвідки.

Посвідка іноземцям – волонтерам видається на один рік та може бути продовжена, за наявності підстав.

Серед необхідних документів для отримання посвідки на тимчасове проживання є подання стандартних документів:

 • паспортний документ іноземця з візою типу D-10;
 • переклад сторінки паспортного документу, засвідчений нотаріально;
 • поліс добровільного медичного страхування на весь строк перебування в Україні;
 • подання державного органу, відповідального за реалізацію волонтерської програми або подання організації чи установи, що залучає до своєї діяльності волонтерів.
 • оригінал виписки про державну реєстрацію громадського формування.

У разі, коли волонтер здійснює свою діяльність в Україні шляхом участі в діяльності філій, відділень, представництв або інших структурних осередків іноземних неурядових організацій, то повинна бути оформлена віза типу D-07, а для оформлення посвідки на тимчасове проживання подається набір стандартних документів, а також подання відповідного структурного осередку організації і документ про реєстрацію такого осередку, наприклад, свідоцтво або виписка з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Отже, для провадження волонтерської діяльності іноземцем на території України потрібно знайти або зареєструвати волонтерське громадське формування.

Якщо у вас виникла потреба в пошуку або реєстрації волонтерської організації, звертайтеся до нас!

Читайте також про те, чи потрібна посвідка на проживання іноземцям, які воюють за Україну.

 

Затулко Катерина, адвокат, старший юрист

Богданець Ганна, юрист