Як правильно оформити запрошення для візи?

Запрошення від приймаючої сторони є одним з документів, що подається для оформлення візи в Україну. Здебільшого запрошення вимагається для короткострокових віз, але є випадки, коли запрошення потребується для довгострокової візи (наприклад, для отримання довгострокової візи у процесі реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, отримання візи для роботи у представництві іноземної юридичної особи, отримання візи для здійснення релігійної чи волонтерської діяльності тощо).

Запрошення, залежно від мети поїздки, може надаватися юридичною або фізичною особою.

Запрошення від юридичної особи має відповідати наступним вимогам:

 

– має бути оформлене на офіційному бланку;

– повинне містити такі відомості:

– реєстраційний номер,

– дату,

– номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

– прізвище, ім’я, по батькові іноземця, що запрошується,

– відомості про дату та місце його народження,

– відомості про громадянство іноземця,

– реквізити паспортного документа іноземця,

– місце проживання за кордоном,

– мету поїздки,

– період запланованого візиту,

– кількість запланованих в’їздів,

– місце проживання в Україні,

– зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом запрошеної особи з України,

– підпис та посаду особи-підписанта.

До запрошення додаються копія виписки про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Для оформлення окремих типів віз додатково можуть вимагатися й інші документи від приймаючої сторони.

Запрошення від фізичної особи має відповідати наступним вимогам:

 

– має бути нотаріально посвідчене;

– має бути надане особою, що законно проживає на території України (тобто запрошення може надаватися громадянином України або іноземцем, що має посвідку на тимчасове чи постійне проживання в Україні);

– повинне містити такі відомості:

– дату,

– прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, що запрошує іноземця,

– реквізити паспортного документа та/або посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) особи, що запрошує,

– адресу проживання в Україні особи, що запрошує,

– прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи,

– відомості про дату та місце народження,

– відомості про громадянство запрошеної особи,

– реквізити паспортного документа запрошеної особи,

– місце проживання за кордоном,

– мету поїздки,

– період запланованого візиту,

– кількість запланованих в’їздів,

– місце проживання в Україні,

– зобов’язання приймаючої сторони взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи,

– підпис особи, що запрошує.

До запрошення додаються копії паспортного документа та/або посвідки на постійне чи тимчасове проживання приймаючої сторони.

Якщо у вас залишилися питання з приводу оформлення запрошення для візи в Україну, звертайтеся: kz@expatpro.co

Катерина Затулко

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

kz@expatpro.co