Зміни в процедурі отримання дозволу на роботу

Більше прозорості, але нові питання для експатів. Що змінилося в дозволі на роботу і проживання в Україні?

23 травня 2017 року український парламент проголосував за Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій “. Закон вступає силу 27 вересня 2017 року. Згідно положень цього правового акту, вся процедура легалізації іноземних громадян буде суттєво змінена. Нові правила спрямовані не тільки на спрощення всієї процедури отримання правового статусу для іноземних громадян, а також роблять весь процес прозорішим для захисту інтересів потенційних інвесторів, і зменшення бюрократичного навантаження та встановлення чітких рамок у повноваження державних органів.

НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

 

Перша суттєва зміна з кінця вересня будь-який український роботодавець може найняти іноземного громадянина без необхідності надання будь-яких підтверджень щодо неможливості залучення до роботи українських громадян. У той же час, іноземні наймані працівники мають отримувати заробітну плату, яка становить 10 мінімальних заробітних плат, окрім іноземних найманих працівників у громадських об’єднаннях, благодійних організаціях та закладах освіти (заробітна плата цієї категорії осіб повинна бути не менше 5 мінімальних заробітних плат). Варто зазначити, що перелік документів, які необхідні для оформлення дозволу на застосування праці було скорочено, потрібні будуть лише загальні документи, такі як переклад паспорту, фотографії. Також, необхідно буде подавати засвідчений роботодавцем проект трудового договору. Довідки про відсутність судимості, дипломи про освіту, медичні довідки більше не вимагатимуть.

Встановлюються також нові строки, на які можна оформити дозвіл на застосування праці: відповідно до положень законодавства, дозвіл може бути оформлено на строк дії трудового договору, але не більш ніж на 3 роки (для роботодавців у сфері IT, власників бізнесу, працівників творчих професій, випускників університетів, що включено до топ-100 у світових рейтингах та високооплачуваних іноземних професіоналів) та не більше 1 року для інших іноземних громадян. Дозвіл на застосування праці може бути продовжено необмежену кількість разів.

Зазначені зміни є позитивними та дійсно убезпечують інтереси як працівників, так і роботодавців гарантують стабільніше становище, зменшать строки і кількість необхідних звернень до державних органів. Варто зазначити, що зміни також передбачають і чіткі обмеження строків розгляду звернень та прийняття відповідних рішень: 7 робочих днів -– для вирішення питання про оформлення дозволу, 3 робочі дні -– для вирішення питання щодо продовження строку дії дозволу на застосування праці. Однією із найбільш прогресивних змін варто вважати запровадження нового механізму: якщо уповноважений орган знайде певні помилки у документах, які подаються для оформлення дозволу, він більше не відмовлятиме у оформленні дозволу, а призупинятиме розгляд із направленням відповідних зауважень заявнику. Заявнику встановлюється строк для усунення недоліків -– 7 робочих днів

“ПЕРЕВАГИ” ТА “ПЛЮСИ” НОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

Новий закон встановлює вимоги до мінімальної заробітної плати іноземних громадян, яка має становити 10 встановлених у законі розмірів мінімальних заробітних плат (станом на 2021 рік = 60 000 грн.) Зазначені вимоги не застосовуються до особливої категорії працівників, до яких належать учасники та засновники юридичних осіб в Україні, випускники з університетів, що включено до топ-100 у світових рейтингах, працівники творчих професій та IT-професіонали, заробітна плата яких може бути встановлена на будь-якому рівні, але не менше за мінімальну (6000 UAH).

Одна зі змін стосується збільшення розміру плати за отримання дозволу. У випадку оформлення 3-річного дозволу, розмір плати становить 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2021 р. = 13 134 грн.) Аналогічний платіж доведеться заплатити у випадку продовження строку дії дозволу на застосування праці, що дещо “погіршує” становище роботодавців у порівнянні із попереднім порядком (нагадуємо, раніше плата за продовження строку дії дозволу на застосування праці не стягувалась).

ЗМІНИ У СФЕРІ ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

 

Додається нова підстава для отримання посвідки на тимчасове проживання – так, інвестори в українську економіку (у формі внеску до статутного капіталу юридичної особи в Україні) матимуть право подавати документи для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні без необхідності працевлаштування у такій юридичній особі. Єдина вимога – розмір статутного капіталу має бути не менший ніж 100 000 EUR.

Строк для оформлення посвідки на тимчасове проживання складає 10 календарних днів (раніше строк розгляду становив не більше 15 календарних днів), а адміністративний збір трохи збільшується – до 20 розмірів неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (як за оформлення, так і за продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання = 340 грн.)

Додається суттєва вимога до роботодавців іноземних громадян: необхідно буде доводити, що роботодавець має у штаті як мінімум трьох громадян України (які працюють не менше 6 місяців, що передують даті подання документів для продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання) ЧИ, що роботодавець сплатив податки у розмірі не менше 50 мінімальних заробітних плат за останній фінансовий рік (2021 р. = 300 000 грн.) Насамкінець зазначимо, що зміни до законодавства у сфері працевлаштування та проживання іноземних громадян в Україні, встановлюють більш прості, прозорі, чіткі та менш бюрократичні процедури, проте які стали дорожчими.

Тетяна Ященко

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ty@expatpro.co
LinkedIn