Імміграційні квоти

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення квоти імміграції на 2021 рік» встановило квоту у розмірі 5706 дозволів для висококваліфікованих спеціалістів і робітників, 5110 з яких відносяться до ІТ сфери.

Загальна кількість дозволів на імміграцію розподіляється на такі області та міста України:

М. Київ – 2611 дозволів;

Харківська область – 1293 дозволів;

Одеська область – 600 дозволів;

Миколаївська область – 1 дозвіл;

Львівська область – 600 дозволів;

Дніпропетровська область – 600 дозволів;

Волинська область – 1 дозвіл.

Відповідно до наказу Мінекономіки «Про внесення змін до переліку
спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2021 році»
перелік спеціальностей у сфері ІТ розширився у порівнянні з попереднім роком та виглядає наступним чином:

Технічний керівник, директор технічний – 500 претендентів;

Менеджер систем з інформаційної безпеки, менеджер якості – 100 претендентів;

Програмісти (головний програміст, інженер з комп’ютерних систем, інженер-програміст програміст (база даних), програміст прикладний, програміст системний, інженер-конструктор (електроніка)) – 3013 претендентів;

Аналітики (аналітик з комп’ютерних комунікацій, аналітик комп’ютерних систем, аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення, аналітик консолідованої інформації) – 208 претендентів;

Адміністратор бази даних – 6 претендентів;

Адміністратор даних – 2 претенденти;

Аналітик комп’ютерного банку даних – 3 претенденти;

Адміністратор системи – 12 претендентів;

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів – 3 претенденти;

Експерт з управління інформаційними технологіями (у галузі блокчейн, криптовалюти, віртуальні активи) – 50 претендентів;

Інженер із застосування комп’ютерів – 3 претенденти;

Інженер із впровадження нової техніки й технології – 3 претенденти;

Спеціалісти з інформаційної безпеки (професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом, професіонал із організації інформаційної безпеки, фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом, фахівець із організації інформаційної безпеки) – 301 претендент;

Фахівці галузі обчислювальної техніки (фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, фахівець з розроблення комп’ютерних програм) – 803 претенденти;

Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну) – 3 претенденти;

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – 100 претендентів.

 

Технічні керівники, директори технічні повинні мати підтверджений досвід роботи на відповідній посаді не менше 3 років. Додаткові вимоги: вища освіта технічного напряму підготовки, підтверджений дохід, отриманий в попередньому календарному році – не менше ніж 24 000 доларів США, сертифікат MIT.

Менеджери систем з інформаційної безпеки, менеджер якості повинні мати не менш ніж 3-річний досвід роботи у відповідній галузі. Додаткові кваліфікаційні вимоги:
вища освіта відповідно до напряму підготовки; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше;
чинний сертифікат з інформаційної безпеки (один з наступних: CISSP, CISA, CISM, ITIL Master, CompTIA Security+).

Для усіх програмістів встановлюється така обов’язкова вимога: підтверджений досвід роботи за професією не менще 3 років. Проте додаткові кваліфікаційні вимоги відрізняються за кожною професією.

До головних програмістів висуваються такі додаткові вимоги: вища освіту технічного напряму підготовки; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік не менше 24 000 доларів США; сертифікат МІТ.

Для інженерів з комп’ютерних систем та інженерів-конструкторів (електроніка) – наявність вищої освіти з одного з технічних напрямів підготовки: “Комп’ютерна інженерія”, “Кібернетика”, “Математика”, “Прикладна математика”, “Інформатика”; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше; сертифікат МІТ відповідного напряму.

Додатковими вимогами до інженерів-програмістів, програмістів (база даних), програмістів прикладних, програмістів системних є наступні: вища освіта з одного з технічних напрямів підготовки: “Кібернетика”, “Математика”, “Прикладна математика”, “Інформатика” або технічна освіта у сфері автоматизації та комп’ютерних технологій; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше; сертифікат МІТ відповідного напряму.

Аналітики повинні мати підтверджений досвід роботи за відповідною професією не менше 3 років. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта з одного з технічних напрямів підготовки: “Кібернетика”, “Математика”, “Прикладна математика”, “Інформатика”; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі не менше 24 000 доларів США.

Адміністратори бази даних повинні мати досвід роботи за аналогічною професією не менше 3 років, а щодо додаткових кваліфікаційних вимог – вища освіта за фахом, навички з забезпечення працездатності баз даних під керівництвом MySQL/PostgreSQL/ MS SQL, підтримки та розвитку наявної інфраструктури баз даних, моніторингу та продуктивності та аналізу роботи баз даних, створення SQL запитів, роботи з операційними системами windows, Linux; досвід адміністрування баз даних MySQL/PostgreSQL/ MS SQL.

Обов’язковою вимогою до адміністраторів даних є наявність 3-річного досвіду за професією. Додаткова вимога – вища освіта за фахом.

Аналітики комп’ютерного банку даних повинні мати досвід роботи за аналогічною професією не менше 3 років. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта за фахом, навички з перевірки реквізитів рахунків-фактур, аудиту вантажних рахунків, аналізу даних щодо відвантаження, перевірки логіки розрахунку, спілкування з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів; знання англійської мови на рівні Intermediate (або вище);
впевнене користування MS Excel.

Адміністратори системи повинні обов’язково мати досвід роботи за відповідною професією не менше 3 років. Додаткові кваліфікаційні вимоги:
вища освіта з технічного напряму підготовки; навички з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки та периферійних пристроїв, встановлення ОС Windows, Microsoft Office та інших прикладних програм, впровадження в роботу медичних та бухгалтерських інформаційних систем, допомоги користувачам, обслуговування комп’ютерної мережі та серверного обладнання; знання електроніки, комп’ютерної техніки, операційних систем Windows, мережевих технологій.

Інженери з програмного забезпечення комп’ютерів та інженери із застосування комп’ютерів повинні мати підтверджений досвід роботи за професією відповідного напряму не менше ніж 3 роки. Додатковими вимогами для обох категорій є наявність вищої освіти, а для інженерів з програмного забезпечення комп’ютерів також ще й знання Macintosh.

Експерти з управління інформаційними технологіями (у галузі блокчейн, криптовалюти, віртуальні активи) повинні мати 3-річний досвід роботи у даній галузі. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше.

Обов’язковою вимогою до інженерів із впровадження нової техніки й технології є наявність підтвердженого досвіду роботи за даною професією не менше ніж 3 роки. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта; навички з розробки та проєктування технічних завдань щодо впровадження новітніх інформаційних систем (створення проєктів комп’ютерних класів, лабораторій, систем відеоспостереження, систем контролю та управління), впровадження та вдосконалення новітніх інформаційних технологій.

Спеціалісти з інформаційної безпеки повинні мати 3-річний досвід роботи за відповідною професією. Додатковими кваліфікаційними вимогами є: вища освіта відповідно до напряму підготовки; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік не менше 24 000 доларів США; чинний сертифікат з інформаційної безпеки (один з наступних: CISSP, CISA, CISM, ITIL Master).

Фахівці галузі обчислювальної техніки повинні мати підтверджений досвід роботи за професією відповідного напряму не менше ніж 3 років. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта з технічного напряму підготовки; дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше.

Фахівці з комп’ютерної графіки (дизайну) повинні мати 2-річний досвід роботи за відповідною професією. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта;
професійне знання вебпрограм WordPress; знання мов HTML, php, SEO, Link, Webmaster Tools; вміння аналізувати та створювати інформаційний контент.

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення повинні мати підтверджений досвід роботи за професією відповідного напряму не менше ніж 3 роки. Додаткові кваліфікаційні вимоги: вища освіта з технічного напряму підготовки;
дохід за визначеною професією за попередній календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 доларів США або більше.

Досвід роботи може підтверджуватися одним або будь-якою комбінацією документів, зокрема:

1) трудова книжка працівника або її аналоги;

2) рекомендаційні листи, які підтверджують надання послуг у відповідній галузі;

3) договори про надання послуг у відповідній галузі;

4) акти приймання наданих послуг у відповідній галузі;

5) інші документи, що підтверджують досвід роботи, які видаються в країні проживання заявника.

 

Тетяна Ященко

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
ty@expatpro.co
LinkedIn