Отримання статусу особи без громадянства

Особа без громадянства (далі – апатрид) – особа, яка не розглядається як громадянин будь-якою державою в силу дії її закону. Людина може народитися без громадянства або стати апатридом пізніше.

Основною причиною відсутності громадянства є втрата громадянства в одній державі та неможливість набути громадянство в іншій державі. Те ж саме може відбутися, коли особа виходить із громадянства за власною ініціативою, оскільки це ще не гарантує автоматичне отримання громадянства іншої держави.

Українські громадяни, відповідно до положень Закону України «Про громадянство України», захищені від такої ситуації, адже вихід із громадянства України допускається лише у разі, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Також існує чимала кількість людей, які з різних причин ніколи не набували громадянства жодної держави та не отримували паспорт.

За приблизними оцінками ООН в Україні на даний момент налічується близько 35000 осіб без громадянства.

Постає питання: Як такій категорії людей законно проживати на території України та користуватися своїми правами?

В червні 2020 року Верховна Рада прийняла зміни до Закону України «Про статус іноземців та осіб без громадянства», яким врегулювала статус апатридів в Україні. Законом встановлюється процедура визнання «особою без громадянства», що в подальшому надасть змогу для таких осіб документуватися та законно перебувати на території України, а також отримати посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон. А, за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки, – отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

24 березня 2021 року Кабінет Міністрів України нарешті прийняв порядок реалізації положень зазначеного Закону. Відтепер особи без громадянства можуть звернутися до територіального органу Державної міграційної служби із заявою про визнання особою без громадянства. До заяви потрібно додати усі документи, що підтверджують особу. Це можуть бути паспорти (якщо такі були наявні), проїзні документи, свідоцтва про народження чи про шлюб, довідки про відсутність громадянства, документи про навчання у освітньому закладі України або іншої держави, паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, документи про роботу, документи про отримання на території України медичної допомоги, документи про місце проживання тощо. Для підтвердження особи також має бути надана інформація про трьох осіб, які зможуть допомогти у встановленні особи заявника та підписати відповідні акти.

Загалом процедура обробки заяви має тривати до 6 місяців. За наявності певних причин розгляд заяви може бути продовжено до року. Після закінчення процедури особі або видається рішення про визнання або про відмову у визнанні особою без громадянства.

На час розгляду заяви особі видається довідка про звернення із заявою про визнання особою без громадянства, яка слугуватиме документом, що підтверджує особу.

Після отримання рішення про визнання особою без громадянства особа має право бути одокументованою посвідкою на тимчасове проживання в Україні.

Катерина Затулко

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

kz@expatpro.co